Περισσότερα από τα μισά άγρια ζώα του πλανήτη εξαφάνισε η δράση του ανθρώπου μέσα σε 40 χρόνια. Σύμφωνα με την έκθεση "Ζωντανός Πλανήτης 2014" του WWF, που μετρά την εξέλιξη 10.380 πληθυσμών 3.038 ειδών θηλαστικών, πτηνών, ερπετών, αμφιβίων και ψαριών, από το 1970 ώς το 2010 σημειώθηκε πτώση της τάξης του 52%.

"Αδιαφορώντας για την τύχη τους (των ζώων), τρέχουμε προς τον χαμό μας" προειδοποιεί ο γενικός διευθυντής του WWF Μάρκο Λαμπερτίνι.

Μάλιστα, "αυτή η βαριά τάση δεν δίνει καμιά ένδειξη επιβράδυνσης", σύμφωνα με τη 10η έκδοση της έκθεσης, κατά την οποία είναι ακόμη δυνατό να δράσουμε για να ανατρέψουμε αυτή τη μείωση και να συνδυάσουμε ανάπτυξη και διαφύλαξη του περιβάλλοντος.
Η περισσότερο πληγείσα ζώνη είναι η Λατινική Αμερική (-83%), ακολουθούμενη από την περιφέρεια Ασίας - Ειρηνικού, και το μεγαλύτερο τίμημα πλήρωσαν τα είδη του γλυκού νερού (-76%), όταν τα χερσαία και τα θαλάσσια είδη μειώθηκαν κατά 39%.
Οι αιτίες της μείωσης είναι η απώλεια και η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων (εξαιτίας της γεωργίας, της δημιουργίας πόλεων, της αποδάσωσης, της άρδευσης, των υδροηλεκτρικών φραγμάτων...), το κυνήγι και η υπεραλιεία και η κλιματική αλλαγή.
Γι' αυτή την καταστροφή φταίνε βέβαια οι πλουσιότερες χώρες, καθώς είναι συνολικά αυτές των οποίων το οικολογικό αποτύπωμα ανά κάτοικο είναι το πιο υψηλό. Αν ζούσαμε όλοι όπως ζουν οι πολίτες του Κατάρ, θα χρειαζόμασταν 4,8 πλανήτες, 3,9 αν ήμασταν όλοι Αμερικανοί και 1,4 αν ήμασταν όλοι Νοτιοαφρικανοί.http://www.avgi.gr