Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

e-Μαθήματα στο πανεπιστήμιο Αθήνας

Ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα μέσω διαδικτύου προς όλους τους πολίτες σχεδιάζει να προσφέρει σύντομα το πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η ανάπτυξη και η οργανωμένη διάθεση ψηφιακών μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της δράσης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη περίπου 800 ψηφιακών μαθημάτων με δημιουργούς καθηγητές του πανεπιστημίου.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://ocw-project.uoa.gr.