Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Ιλιάδα και Οδύσσεια του Ομήρου σε ψηφιακή μορφή

"ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη,..." με το πρωτότυπο κείμενο και τη μετάφραση!

Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε για τα ποίηματα του μεγάλου επικού ποιητή της αρχαιότητας, μπορείτε να επισκεφτείτε τους συνδέσμους για την Ιλιάδα και την Οδύσσεια αντίστοιχα. Δίνεται η δυνατότητα ακόμη να "κατεβάσετε" τα αρχεία, εφόσον το επιθυμείτε. 

Καλή περιήγηση!
http://www.thessalonikiartsandculture.gr