Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

60 Σπάνιες φωτογραφίες διασήμων !

Αυτές οι  απίστευτες φωτογραφίες αποκαλύπτουν σχέσεις και πλευρές διασήμων ατόμων που δεν έχετε ξαναδεί, ενώ αιχμαλωτίζουν την αίσθηση εποχών που ήρθαν και έφυγαν. Πολλές από αυτές θα σας εκπλήξουν και κάποιες σίγουρα θα σας κάνουν να γελάσετε.
Barack Obama on his high school basketball team

Barack%20Obama%20on%20his%20high%20school%20basketball%20team
i.imgur.com

Arnold Schwarzenegger in New York for the first time in 1968

Arnold%20Schwarzenegger%20in%20New%20York%20for%20the%20first%20time%20in%201968
imgur.com

Bill Gates' mug shot for driving without a license 1977

Bill%20Gates%27%20mug%20shot%20for%20driving%20without%20a%20license%201977
i.imgur.com

Muhammad Ali talking someone out of jumping - 1981

Muhammad%20Ali%20talking%20someone%20out%20of%20jumping%20-%201981
i.imgur.com

Audrey Hepburn shopping with her pet deer, Ip, in Beverly Hills, CA -1958.

Audrey%20Hepburn%20shopping%20with%20her%20pet%20deer%2C%20Ip%2C%20in%20Beverly%20Hills%2C%20CA%20-1958.%20

Jimi Hendrix and Mick Jagger - 1969

Jimi%20Hendrix%20and%20Mick%20Jagger%20-%201969
i.imgur.com

Madonna, Sting and Tupac hanging out.

Madonna%2C%20Sting%20and%20Tupac%20hanging%20out.

Paul McCartney, John Lennon & George Harrison performing at a wedding reception, 1958.

Paul%20McCartney%2C%20John%20Lennon%20%26%20George%20Harrison%20performing%20at%20a%20wedding%20reception%2C%201958.
twitter.com

The Rolling Stones circa 1963

The%20Rolling%20Stones%20circa%201963
i.imgur.com

Ernest Hemingway's passport photo - 1923

Ernest%20Hemingway%27s%20passport%20photo%20-%201923

President FDR's funeral in 1945

President%20FDR%27s%20funeral%20in%201945

Robin Williams dressed like a cheerleader - 1980

Robin%20Williams%20dressed%20like%20a%20cheerleader%20-%201980
i.imgur.com

The original Star Wars cast seen just before filming

The%20original%20Star%20Wars%20cast%20seen%20just%20before%20filming

Cameramen recording the lion roar for the MGM logo

Cameramen%20recording%20the%20lion%20roar%20for%20the%20MGM%20logo

Elton John at the piano bar aboard his private plane - 1976

Elton%20John%20at%20the%20piano%20bar%20aboard%20his%20private%20plane%20-%201976

Charlie Chaplin and Albert Einstein

Charlie%20Chaplin%20and%20Albert%20Einstein%20
i.imgur.com

Queen Elizabeth during her WWII service.

Queen%20Elizabeth%20during%20her%20WWII%20service.%20
imgur.com

Elijah Wood & Macaulay Culkin - 1993

Elijah%20Wood%20%26%20Macaulay%20Culkin%20-%201993

John Travolta & Olivia Newton John rehearsing for "GREASE"

John%20Travolta%20%26%20Olivia%20Newton%20John%20rehearsing%20for%20%22GREASE%22

A young Osama Bin Laden with his family in Sweden during the 1970s. Bin Laden is second from the right in a green shirt and blue pants.

A%20young%20Osama%20Bin%20Laden%20with%20his%20family%20in%20Sweden%20during%20the%201970s.%20Bin%20Laden%20is%20second%20from%20the%20right%20in%20a%20green%20shirt%20and%20blue%20pants.%20
Diane Keaton and Al Pacino on set for The Godfather 1972
%20Diane%20Keaton%20and%20Al%20Pacino%20on%20set%20for%20The%20Godfather%201972
i.imgur.com

Steven Spielberg and Drew Barrymore on set of E.T

Steven%20Spielberg%20and%20Drew%20Barrymore%20on%20set%20of%20E.T

Bruce Lee dancing

Bruce%20Lee%20dancing%20
i.imgur.com

Actors portraying President John F. Kennedy and Marilyn Monroe and their rumored affair

Actors%20portraying%20President%20John%20F.%20Kennedy%20and%20Marilyn%20Monroe%20and%20their%20rumored%20affair
i.imgur.comFor the past 40 years, Americans has been enthralled by rumors that Kennedy never gave up his playboy lifestyle, even after marriage and his presidency. These photos, created by photographer Alison Jackson with look-alikes, portray what someone may have seen from the night Monroe performed ‘Happy Birthday Mr. President’ at JFK’s 45th birthday at Madison Square Garden.

Osama Bin Laden after practicing judo

%20Osama%20Bin%20Laden%20after%20practicing%20judo
i.imgur.com

Hachiko before his burial in 1935

Hachiko%20before%20his%20burial%20in%201935
i.imgur.comThe Japanese dog was famous for his incredible loyalty. His owner passed away and didn't come home on his usual train one evening in 1925. Hachiko returned to the station every day and waited for him to come home for 9 years until his own death.

The Beatles and Ali - 1964

The%20Beatles%20and%20Ali%20-%201964
i.imgur.com

Martin Luther King Jr, and Marlon Brando

Martin%20Luther%20King%20Jr%2C%20and%20Marlon%20Brando
i.imgur.com

Chuck Norris and Bruce Lee

Chuck%20Norris%20and%20Bruce%20Lee
i.imgur.com

Steve Jobs sitting with Bill Gates discussing the future of computing in 1991.

Steve%20Jobs%20sitting%20with%20Bill%20Gates%20discussing%20the%20future%20of%20computing%20in%201991.

Adam West (Batman) & Leonard Nemoy (Spock) goof around on a drumset

Adam%20West%20%28Batman%29%20%26%20Leonard%20Nemoy%20%28Spock%29%20goof%20around%20on%20a%20drumset
mrmovide.com

Amelia Earhart getting her last haircut - 1937

Amelia%20Earhart%20getting%20her%20last%20haircut%20-%201937
dailymail

Early drawings by Walt Disney of Mickey Mouse

Early%20drawings%20by%20Walt%20Disney%20of%20Mickey%20Mouse
i.imgur.com

The US-built ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) was one of the first computer ever made

The%20US-built%20ENIAC%20%28Electronic%20Numerical%20Integrator%20and%20Computer%29%20was%20one%20of%20the%20first%20computer%20ever%20made
i.imgur.com

Marathon Runners at the first modern Olympic Games held in Athens, Greece - 1896

Marathon%20Runners%20at%20the%20first%20modern%20Olympic%20Games%20held%20in%20Athens%2C%20Greece%20-%201896
i.imgur.com

The first Walmart store opened in 1962

The%20first%20Walmart%20store%20opened%20in%201962

Golden Gate bridge construction - 1937

Golden%20Gate%20bridge%20construction%20-%201937
i.imgur.com

Fidel Castro and Malcolm X discussing politics and family - 1960

Fidel%20Castro%20and%20Malcolm%20X%20discussing%20politics%20and%20family%20-%201960
i.imgur.com

Vladimir Putin as a teenager (2nd from the left, in a hat)

Vladimir%20Putin%20as%20a%20teenager%20%282nd%20from%20the%20left%2C%20in%20a%20hat%29
i.imgur.com

Marilyn Monroe meets Queen Elizabeth II - 1956

Marilyn%20Monroe%20meets%20Queen%20Elizabeth%20II%20-%201956
twitter.com

Steven Hawking with his bride, Jane Wilde

Steven%20Hawking%20with%20his%20bride%2C%20Jane%20Wilde

Robert Downey Jr. and Slash

Robert%20Downey%20Jr.%20and%20Slash
i.imgur.com

Hilter as the best man in Joseph Goebbels wedding

Hilter%20as%20the%20best%20man%20in%20Joseph%20Goebbels%20wedding%20

Last concert of Beatles on a London rooftop - 1969

Last%20concert%20of%20Beatles%20on%20a%20London%20rooftop%20-%201969
i.imgur.com

George Armstrong Custer and some of his fellow soldiers, during the American Civil War. [Colorized]

George%20Armstrong%20Custer%20and%20some%20of%20his%20fellow%20soldiers%2C%20during%20the%20American%20Civil%20War.%20%5BColorized%5D

Norway celebrates the first ever banana arriving in the country

Norway%20celebrates%20the%20first%20ever%20banana%20arriving%20in%20the%20country
i.imgur.com

Alan Shepard, America's first man in space, puts on his Navy Mark IV spacesuit.

Alan%20Shepard%2C%20America%27s%20first%20man%20in%20space%2C%20puts%20on%20his%20Navy%20Mark%20IV%20spacesuit.
i.imgur.com

Marilyn Monroe and Sammy Davis, Jr.

Marilyn%20Monroe%20and%20Sammy%20Davis%2C%20Jr.
i.imgur.com

Howard Carter, an English archaeologist, examining the opened sarcophagus of King Tut.

Howard%20Carter%2C%20an%20English%20archaeologist%2C%20examining%20the%20opened%20sarcophagus%20of%20King%20Tut.

Che Guevara and Fidel Castro

Che%20Guevara%20and%20Fidel%20Castro%20
i.imgur.com

Mt Rushmore construction - 1939

Mt%20Rushmore%20construction%20-%201939
i.imgur.com

A young Johnny Depp with Oasis

A%20young%20Johnny%20Depp%20with%20Oasis
i.imgur.com

Sean Connery as James Bond, poses with Aston Martin DB5 - 1965

Sean%20Connery%20as%20James%20Bond%2C%20poses%20with%20Aston%20Martin%20DB5%20-%201965
i.imgur.com

Elvis Presley during his service in the U.S. Army - 1958

Elvis%20Presley%20during%20his%20service%20in%20the%20U.S.%20Army%20-%201958
imgur.com

Construction of Eiffel Tower in 1880

Construction%20of%20Eiffel%20Tower%20in%201880
i.imgur.com

William Harley and Arthur Davidson, 1914 -- The Founders of Harley Davidson Motorcycles

William%20Harley%20and%20Arthur%20Davidson%2C%201914%20--%20The%20Founders%20of%20Harley%20Davidson%20Motorcycles%20
i.imgur.com

Pablo Picasso & Brigitte Bardot - 1956

Pablo%20Picasso%20%26%20Brigitte%20Bardot%20-%201956

A young Bill Clinton meets John F. Kennedy

A%20young%20Bill%20Clinton%20meets%20John%20F.%20Kennedy
mrmovie.com

Frank Sinatra asks Lou Gehrig for an autograph in 1939

Frank%20Sinatra%20asks%20Lou%20Gehrig%20for%20an%20autograph%20in%201939

Steven Spielberg sits in the mechanical shark used in JAWS

Steven%20Spielberg%20sits%20in%20the%20mechanical%20shark%20used%20in%20JAWS

news.distractify.com