Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

Κατάθλιψη : ένα περιεκτικό και σύντομο βίντεο

Θεωρείται η νόσος της σύγχρονης εποχής. Πολλοί είναι οι πάσχοντες αλλά λίγοι εκείνοι που αναγνωρίζουν ότι πάσχουν. Οι αιτίες που προκαλούν την κατάθλιψη ποικίλουν και ίσως έχουν και γενετική βάση. 
Στο βιντεάκι που ακολουθεί, με σύντομο, απλό και κατανοητό τρόπο, παρουσιάζονται τα σχετικά επιστημονικά ευρήματα που σχετίζονται με την κατάθλιψη.
Δείτε το. 


http://www.thessalonikiartsandculture.gr